Liigist Hüdroenergia

Hüdroenergia ehk vee energia on mehaanilise energia liik, mis vabaneb vee vabal langemisel Maa raskusjõu mõjul.

Hüdroenergia muundatakse otse mehaaniliseks energiaks (nt vesiveskites) või elektrienergiaks hüdroelektrijaamades (nimetatud ka hüdroelektrienergiaks).

Tüüpiline hüdroelektrijaam on kolmest osast koosnev süsteem:

  • jaam, kus toodetakse elektrit;

  • pais, mille avamise ja sulgemisega kontrollitakse vee voolu;

  • veehoidla, mida lisaks kasutatakse ka üleujutuste kontrollimiseks.

Vesi, mis voolab läbi paisu, paneb pöörlema turbiini. Turbiini pöörlemine paneb tööle generaatori, mis hakkab tootma elektrit.