Mis on tuuleenergia? Selle eelised ja puudused

Tuuleenergia on taastuvenergia vorm, mis tekib õhu (tuule) liikumisel. See on puhas ja odav energiaallikas, mida saab kasutada tuuleturbiinide abil. Kui tuul puhub, paneb see tuuleturbiini labad pöörlema, mis toodab elektrit. Seejärel suunatakse elekter võrku, kus seda saab kasutada kodude ja ettevõtete toiteks.

Tuuleenergial on palju eeliseid. See on taastuv ressurss, mis tähendab, et see ei saa kunagi otsa. Samuti ei tooda see kasvuhoonegaase ega muid saasteaineid, mistõttu on see puhas energiaallikas. Lisaks on tuulest elektrienergia tootmise hind viimastel aastatel oluliselt langenud tänu tehnoolgia kiirele arenduse, muutes selle üha soodsamaks võimaluseks.

Tuuleenergia kasutamisel on mõned puudused või väljakutsed. Tuul ei ole alati ühtlane ja elektrienergia hulk, mida tuulik suudab toota, võib varieeruda sõltuvalt tuule tugevusest ja suunast. Lisaks võivad mõned inimesed olla vastu tuuleturbiinide paigaldusel nende elukohtade juurde. Samuti on tihti paigalduskulud oluliselt suuremad, mis nõuab rohkem finantsilisi ressursse.

Olukord Eestis (allikas [MKM](Tuuleenergia | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium))

 1. aastal moodustas taastuvelektri osatähtsus elektri summaarsest lõpptarbimisest 22 protsenti (toodang 2,84 TWh). Arvestades Eesti elektritootmises toimunud kiireid muutuseid, on iseäranis suur vajadus uue taastuvenergia järele just elektritootmise sektoris. 2030. aastaks peab taastuvelektri osatähtsus suurenema ligi kaks korda ehk 40 protsendini.

Suurima kasvupotentsiaaliga on tuuleenergia, mille toodang peaks selle eesmärgi saavutamiseks aastaks 2030 neljakordistuma. 2020. aastal oli Eestisse installeeritud 310 megavatti tuuleenergia võimsust ning sellest toodeti 830 gigavatt-tundi elektrit. Riiklikus energia- ja kliimakavas esitatud hinnangute kohaselt peaks 2030. aastaks seatud eesmärkide saavutamiseks küündima tootmise koguvõimsus 1200 megavatini ning toodang 2640 gigavatt-tunnini.

Tuuleenergia arendamine on kulutõhus lahendus taastuvelektri tootmiseks Eestis. Selle kasutegur ehk tegeliku toodangu suhe teoreetilisse maksimumtoodangusse on vahemikus 25-40% protsenti maismaal ning 45-55 protsenti merel.

Mõned põnev faktid tuuleenergia kohta:

 • Tuuleenergia on kõige kiiremini kasvav elektritootmise allikas maailmas.
 • Tuuleenergia on puhas, saastevaba elektrienergia allikas, mis ei tekita kasvuhoonegaase ega muid õhusaasteaineid.
 • Tuuleturbiinidel pole kütusekulusid ning need ei tekita heitmeid ega jäätmeid.
 • Tuuleenergiat saab kasutada nii maismaal kui ka avamerel.
 • USA installeeritud tuuleenergia võimsus oli 2020. aastal üle 131 GW ja sellest sai teine riik maailmas kõige enam paigaldatud tuuleenergia võimsusega.
 • Tuuleenergia annab praegu umbes 6% maailma elektrienergiast ja see peaks tulevikus suurenema.
 • Tuuleturbiinid võivad olla sama kõrged kui 20-korruseline hoone, rootori läbimõõt on suurem kui Boeing 747 tiivaulatus.
 • Tuuleenergiat saab kasutada vee pumpamiseks, teravilja jahvatamiseks ja elektri tootmiseks.
 • Tuuleenergial on potentsiaal katta märkimisväärse osa maailma elektrinõudlusest ja see võib mängida võtmerolli fossiilkütustest sõltuvuse vähendamisel.
 • Tuuleenergia on kulutõhus elektrienergia allikas ja tuuleenergia hind on viimastel aastatel oluliselt langenud, muutes selle paljudele riikidele kättesaadavamaks.